Bronisław Czerniec
Ur. w 1935 roku we wsi Pnikut k. Mościsk w obwodzie lwowskim. Jego dziadek, właściciel gospodarstwa rolnego, ożenił się z Niemką – Marią Penner. Dziadkowie zmarli podczas epidemii tyfusu. Rodzice pochodzili z okolic Mościsk i również byli gospodarzami. Ojciec w 1918 roku został ranny, dlatego też w 1939 roku uniknął powołania do wojska. W wieku siedmiu lat Bronisław Czerniec rozpoczął naukę w szkole, a w 1949 roku ukończył siódmą i ostatnią klasę. W czasie II wojny jego starszy i jedyny brat został aresztowany i wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie pozostał po zakończeniu działań wojennych i nigdy nie wrócił do rodzinnej wsi. Bronisław Czerniec po wojnie pracował w kołchozie przy przewożeniu zboża, a także jako monter instalacji elektrycznych. Tuż po powrocie z wojska w 1957 roku wziął ślub z miejscową Polką w kościele w Mościskach. Jest ojcem trójki dzieci. Mieszka w Mościskach do dziś.