Zofia Sadowa
Ur. w 1915 roku we wsi Hurko pod Przemyślem. Jej rodzice, Gabriel i Katarzyna, byli Ukraińcami i zajmowali się gospodarstwem. Ojciec zachorował i umarł, gdy Zofia Sadowa była dzieckiem. Przed wybuchem II wojny Zofia Sadowa pracowała w Hurku na roli razem z matką, później wyszła za mąż za Polaka pochodzącego z okolic Strzelczysk, pracującego u katolickich księży w Hurku. Wojnę wraz z mężem przeżyła w miarę spokojnie również w Hurku. Udało im się nawet wybudować nowy dom. W 1946 roku zostali zmuszeni do wyjazdu na tereny dzisiejszej Ukrainy – mężowi Zofii Sadowej udało się załatwić przesiedlenie do Strzelczysk, gdzie wciąż mieszkali jego rodzice. Po przyjeździe do Strzelczysk Zofia Sadowa wraz z mężem pracowała w miejscowym kołchozie. Zofia Sadowa sama uważa się za Ukrainkę. Przez całe życie chodziła częściej do cerkwi niż do kościoła. Jednak nauczona tradycją swojej rodzinnej wsi – nie przykłada do tego zbytniej wagi.