Wanda Saturko
Ur. w 1925 roku w polskiej rodzinie w Mościskach. Miała ośmioro rodzeństwa. Jej ojciec pracował w polskim urzędzie (był pomocnikiem starosty), a matka zajmowała się domem i dziećmi. Jeszcze przed II wojną Wanda Saturko rozpoczęła edukację w polskiej szkole, ale po wybuchu wojny w 1939 roku musiała ją przerwać. Przez całą wojnę mieszkała w Mościskach, pomagając rodzinie w zdobyciu środków na utrzymanie. Do szkoły wróciła dopiero po wyzwoleniu tych terenów spod okupacji niemieckiej w 1944 roku. Pierwszą komunię przyjęła w kościele w Mościskach. Po wojnie pracowała w kasie oszczędności, a potem aż do emerytury w urzędzie podatkowym