Helena Sywak
Ur. 17 lipca 1926 w Mościskach. Zaraz po jej urodzeniu ojciec dostał pracę na kolei i przeniósł się z całą rodziną do wsi Dobrohlany. Do Mościsk rodzina powróciła dopiero w 1940 roku. Z trudem przeżyła okupację. Po II wojnie Helena Sywak skończyła szkołę średnią oraz kurs księgowości i pracowała w tym zawodzie.