Franciszka Szustrowa
 Ur. w 1938 roku w miejscowości Anowil Troki w rejonie niemenczyńskim II RP (obecnie Litwa). Jej rodzicami byli Stanisława (z domu Liman) i Jan Pietrusewiczowie. Franciszka Szustrowa miała dwóch braci (Antoniego i Jana) i trzy siostry (Stanisławę, Annę i Reginę). Rodzina zajmowała się uprawą roli i hodowlą bydła. Podczas okupacji niemieckiej rodzina Pietrusewiczów utraciła rodzinny dom na rzecz Litwinów, ale po wojnie udało się im go odzyskać. Po 1944 roku trudno było rodzinie odnaleźć się w nowej rzeczywistości – Pietrusewiczowie podjęli decyzję o pozostaniu w ZSRR pomimo możliwości wyjazdu do Polski. W latach 50. Franciszka Szustrowa ukończyła w Wilnie technikum gastronomiczne. Została skierowana do pracy w Kłajpedzie, tam wyszła za mąż za Rosjanina. Pracowała jako kierownik lokali gastronomicznych. Mieszka w Kłajpedzie.