Romualda Filanowicz
Ur. 3 listopada 1930 w Iwieńcu w rodzinie Marii (z domu Rewińskiej) i Michała Mikuckich. Miała dwoje rodzeństwa. Ojciec był murarzem i pracował przed II wojną w majątku hrabiego Tyszkiewicza. Romualda Filanowicz całe dzieciństwo spędziła w Iwieńcu. Do wybuchu wojny ukończyła trzy klasy szkoły polskiej, naukę kontynuowała podczas okupacji niemieckiej. Ostatecznie ukończyła siedem klas. Po wojnie początkowo pracowała jako kasjerka w fabryce, po kilku latach otrzymała zatrudnienie przy sadzeniu lasu. Przez 16 lat, aż do emerytury, pracowała jako listonosz. Wyszła za mąż w 1949 roku w Rubieżewiczach. Ma troje dzieci. Mieszka w Iwieńcu.