Feliksa Frankowska
Ur. 27 grudnia 1926 we wsi Kamionka na terenie Ukraińskiej SRR w pobliżu granicy z II RP. Jej rodzicami byli Teofila (z domu Sokołowska) i Antoni Nowosielski. Miała sześcioro rodzeństwa. W latach 30. rodzina została pozbawiono majątku i przeszła do kołchozu. Ojciec został aresztowany i zaginął. Feliksa Frankowska mieszkała z chorą matką i rodzeństwem. W 1943 roku ukrywali się w obawie przed ukraińskimi nacjonalistami. Po II wojnie Feliksa Frankowska wyszła za mąż. Zajmowała się dziećmi i gospodarstwem. W latach 50. ze względu na pracę męża cała rodzina przeprowadziła się do Ostroga, gdzie Feliksa Frankowska mieszka do dziś.