Piotr Furs
Ur. 20 lutego 1925 we wsi Podlipki (parafia Czerniewice, II RP) jako syn Pawła Fursa. Skończył cztery klasy szkoły powszechnej w Podlipkach. Uzupełnił wykształcenie w technikum w Poćwilu w latach 50. W 1957 roku ożenił się. Pracował fizycznie jako „złota rączka”: był robotnikiem przy budowie dróg, murował piece, remontował domy, stawiał garaże. Pracował też przez jakiś czas u księdza w niezamkniętym przez Sowietów kościele w Zadorożu i zajmował się tam m.in. pracami budowlanymi. Piotr Furs nie zdecydował się po II wojnie wyjechać do Polski, ponieważ zakładał, że na miejscu będzie bardziej potrzebny dla obrony rodziny, religii i kościoła. Przez wiele lat angażował się w miejscowej społeczności i z sukcesem walczył z administracją sowiecką, która starała się ograniczać wpływy religii i instytucjonalnego kościoła. Obecnie mieszka w miejscowości Głębokie na Białorusi.