Antonina Janisławska
Ur. 28 września 1930 w polskiej wsi Kustownica koło Mozyrza na Polesiu. Pochodzi z rodziny polsko-czeskiej – matka była Czeszką, której dziadek osiadł na Polesiu w wyniku kolonizacji. W latach 30. rodzice Antoniny Janisławskiej pracowali w kołchozie, w czasie II wojny ojciec i brat zginęli na froncie. W latach 1947–51 Antonina Janisławska uczęszczała do szkoły pedagogicznej w Mozyrzu. Następnie przez czterdzieści lat pracowała jako nauczycielka, ucząc najmłodsze klasy szkoły podstawowej. Obecnie mieszka w Mozyrzu.