Teresa Jarmołowicz
Ur. 29 czerwca 1935 w Wołkowysku. Jej dziadek ze strony matki pochodził z rodziny Kołłątaj i pracował jako ekonom w Rogoźnicy na Grodzieńszczyźnie. Miał szóstkę dzieci, między innymi Antoninę Kołłątaj – matkę Teresy Jarmołowicz, która wyszła za mąż w 1925 roku za leśniczego Pawła Chorbika. Ojciec Teresy Jarmołowicz walczył w I wojnie światowej po stronie Rosjan i dostał się do niemieckiej niewoli. Zmarł tragicznie w trakcie II wojny światowej. Teresa Jarmołowicz miała trzech braci. Rodzina mieszkała w Wołkowysku, w dużym domu wybudowanym przez ojca. Teresa Jarmołowicz rozpoczęła naukę w trakcie okupacji niemieckiej. Po zajęciu Wołkowyska przez Sowietów kontynuowała naukę, tym razem według sowieckiego programu nauczania. Po wojnie ukończyła szkołę podstawową. W latach 1953–59 studiowała medycynę we Lwowie. Po zakończeniu studiów wróciła do Wołkowyska i rozpoczęła pracę jako terapeutka. W Wołkowysku wyszła za mąż i mieszka do dziś.