Maria Murawska
Ur. 3 października 1930 w Iwieńcu w rodzinie Anny (z domu Karczmitowicz) i Adolfa Murawskich jako pierwsza córka. Jej siostra urodziła się w 1938 roku. Ojciec był murarzem, a matka prowadziła gospodarstwo. Do szkoły uczęszczała w rodzinnej miejscowości. Podczas okupacji niemieckiej uczyła się w klasie z białoruskim językiem wykładowym. Naukę kontynuowała podczas okupacji sowieckiej. Po ukończeniu ósmej klasy podjęła pracę jako sekretarka. Maria Murawska całą II wojnę przeżyła w Iwieńcu. W czasie okupacji niemieckiej chowała się z rodziną w lesie, by nie zostać wywiezioną na przymusowe roboty. Była świadkiem pogromu Żydów w Iwieńcu, gdzie mieszka do dziś.