Janina Naumczyk
Ur. 6 maja 1925 w Komajach w powiecie święciańskim. Jej rodzice posiadali kilkunastohektarowe gospodarstwo. Ojciec pracował na roli, matka zajmowała się domem i dziećmi. Janina Naumczyk rozpoczęła naukę w szkole powszechnej w wieku sześciu lat i do wybuchu II wojny skończyła sześć klas. Kontynuowała naukę w szkole sowieckiej. Całą II wojnę spędziła wraz z rodziną w Komajach. Podczas okupacji niemieckiej uniknęła pracy przymusowej dzięki Litwinom, którzy ostrzegali Polaków przed łapankami. Po wojnie pracowała razem z rodzicami na roli aż do początku lat 50., kiedy wyszła za mąż i z mężem przeprowadziła się do Postaw, gdzie mieszkali przez kilka lat. Następnie wróciła do Komaj, gdzie mieszka do dziś.