Stanisława Paczkowska
Ur. 1 września 1927 we wsi Buki (poczta Mosar) w województwie wileńskim. Przed II wojną ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej i dalej się nie kształciła. Pomagała w gospodarstwie, gdzie mieszkała z rodzicami i braćmi. W czasie wojny rodzina szczęśliwie uniknęła represji. Po wojnie nie zdecydowała się wyjechać do Polski. W 1949 roku Stanisława Paczkowska wyszła za mąż. Razem z mężem pracowała w kołchozie. Obecnie mieszka w Szarkowszczyźnie.