Janina Pawłowska
Ur. w 1924 roku niedaleko Łomży. Jej ojciec, Bolesław, w okresie międzywojennym zakupił dom w części Wilna należącej do Barbary Puszkin, synowej Aleksandra Puszkina. Środki na ten cel pochodziły m.in. z jego pobytu w Ameryce. Ojciec pracował w składnicy wojskowej w Wilnie. Swoją żonę Wiktorię poznał w Łomży. Przeprowadzili się do Wilna, ale Janina Pawłowska i jej trzy lata starsza siostra urodziły się w okolicach Łomży, ponieważ matka chciała urodzić dzieci w swoich rodzinnych stronach. Siostra umarła w wieku 11 lat. Janina Pawłowska uczyła się najpierw w szkole prowadzonej przez siostry zakonne przy ul. Witebskiej. Później uczęszczała do szkoły powszechnej nr 20 im. Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ostatnie lata nauki spędziła w szkole „ćwiczeniówce” przy instytucie pedagogicznym w Wilnie. Do wybuchu II wojny ukończyła siedem klas. Później przez dwa lata uczyła się na krawcową. Przez pewien czas chodziła na tajne komplety. W czasie okupacji niemieckiej w obawie przed wywiezieniem na roboty do Niemiec ukrywała się prawie rok w Olkienikach pod Wilnem. Przed 1945 rokiem zaczęła pracować w sklepie i w tej pracy spędziła 48 lat. Po wojnie dokształcała się, m.in. na kursach dla kasjerek. Wyszła za mąż w 1955 roku. Mieszka w Wilnie.