Anna Sadowska
Ur. 28 kwietnia 1930 w miasteczku Hniezno w powiecie wołkowyskim. Jej ojciec był zwrotnicowym na kolei. Matka prowadziła dom, a z czasem założyła sklep spożywczy. Do 1939 roku Anna Sadowska ukończyła trzy klasy polskiej szkoły powszechnej. Po zakończeniu II wojny rodziców zmuszono do wstąpienia do kołchozu. Po wojnie Anna Sadowska ukończyła szkołę podstawową. Następnie uczyła się w trzyletnim handlowym technikum w Homlu, a później rozpoczęła studia w Instytucie Handlowo-Ekonomicznym we Lwowie. Po studiach wróciła do Wołkowyska, gdzie podjęła pracę jako kierownik wydziału handlowo-ekonomicznego i pracowała tam do emerytury. W 1959 roku wyszła za mąż. W latach 90. zaangażowała się w odbudowę polskiego życia społecznego w Wołkowysku. Zakładała miejscowy oddział Stowarzyszenia im. Adama Mickiewicza, a później skupiła się na animowaniu polskiej oświaty. Doprowadziła też do powstania szkoły polskiej w Wołkowysku, gdzie mieszka do dziś.