Longina Ahdab
Ur. w 1929 roku we Włocławku. Wychowywała się u swojej ciotki w Toruniu, gdzie rozpoczęła naukę w szkole powszechnej. Po kilku miesiącach okupacji wróciła do Włocławka – do matki. Kolejne lata II wojny światowej spędziła w Warszawie i Gdańsku, gdzie przymusowo pracowała jako służąca u niemieckiej rodziny. Uciekła stamtąd w połowie 1944 roku. Podczas tułaczki została aresztowana i razem z uciekinierami z Powstania Warszawskiego trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Po kilku miesiącach zgłosiła się do pracy w fabryce amunicji w Lipsku, gdzie doczekała wyzwolenia. Po wyzwoleniu znalazła się na terenie Włoch. Tam poznała swojego męża, Libańczyka, z którym w 1947 roku przyjechała do Bejrutu. Kilka lat później, po śmierci pierwszego męża, wyszła ponownie za mąż. Amatorsko zajmuje się malarstwem. W Bejrucie mieszka do dziś.