Eulalia Akinis
Ur. w 1930 roku w Nowej Wilejce koło Wilna. Miała trzy siostry. Ojciec pracował w fabryce drożdży, matka była gospodynią domową. W 1937 roku Eulalia Akinis rozpoczęła naukę w szkole powszechnej. Po wybuchu II wojny światowej i zlikwidowaniu polskiej szkoły kontynuowała naukę w placówce, w której zajęcia odbywały się w języku litewskim. Po dwóch latach przeniosła się do nowo otwartej polskiej szkoły. W 1947 roku przeniesiono ją do szkoły rosyjskiej, którą ukończyła w 1949 roku. Następnie rozpoczęła studia polonistyczne w Instytucie Nauczycielskim w Mickunach. Po roku przeniosła się do Instytutu Nauczycielskiego w Syrkomli, a po kolejnym do Instytutu w Nowej Wilejce. W 1951 roku wyszła za mąż. Przez 35 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Mieszka w Nowej Wilejce.