Czesława Alichimowicz
Ur. w 1934 roku we wsi Kieziki w powiecie brasławskim. Miała dwóch braci. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Przez cały okres II wojny światowej przebywała z rodzicami na Brasławszczyźnie. W 1944 roku Niemcy spalili znaczną część jej wioski, w tym dom rodzinny. Po wojnie Czesława Alichimowicz skończyła siedem klas szkoły rosyjskiej. Gdy we wsi wprowadzono kołchozy, jako osiemnastoletnia dziewczyna regularnie jeździła rowerem do odległego o 45 kilometrów Dyneburga, by dorabiać na tamtejszym targu. W końcu przeniosła się z bratem do wspólnego domu wybudowanego przez ojca w Dyneburgu. Pracowała tam przy remontach, następnie przez 20 lat jako konduktorka i 6 lat w zakładzie włókienniczym. W 1955 roku wyszła za mąż. Po przejściu na rentę wstąpiła do polskiego zespołu pieśni i tańca „Promień”, który działa przy Związku Polaków na Łotwie. Mieszka w Dyneburgu.