Anna Birukowska
Ur. w 1928 roku jako córka rolnika we wsi Kirkole w powiecie brasławskim. Miała sześcioro rodzeństwa. Po wybuchu II wojny światowej musiała przerwać rozpoczętą w 1938 roku naukę w polskiej szkole i zaczęła pomagać rodzicom w gospodarstwie. Ojciec – żołnierz z czasów I wojny światowej – przez całą II wojnę ukrywał się ze względu na swoją niechęć do dalszej walki. Po wojnie Anna Birukowska nadal pracowała na roli, a następnie przez 15 lat w szpitalu psychiatrycznym w Słobódce. W 1953 roku wyszła za mąż, a w 1964 roku przeniosła się z rodziną do Dyneburga. Tam podjęła pracę jako krawcowa. W 1981 roku przeszła na emeryturę. Mieszka w Dyneburgu.