Emilia Dziedzikiewicz
Ur. w 1924 roku we wsi Pietrucie na Wileńszczyźnie. Miała trzy siostry i brata. W wieku sześciu lat podjęła pracę jako opiekunka do dziecka. Ukończyła jedną klasę szkoły podstawowej. W wieku dziesięciu lat musiała podjąć pracę w majątku, gdzie zajmowała się pracą na roli i pomocą przy koniach. W czasie II wojny światowej pracowała jako salowa w szpitalu. W 1957 roku rozpoczęła pracę w kołchozie, gdzie zajmowała się zwierzętami hodowlanymi. W 1992 roku przeszła na emeryturę. Mieszka w Pietruciach do dziś.