Jan Farbotnik
Ur. w 1931 roku na Samborszczyźnie. Podczas II wojny światowej mieszkał w Wiskowicach, w rodzinnym gospodarstwie ojca, któremu pomagał w prowadzeniu warsztatu kowalskiego. Po wojnie wraz z rodziną nie skorzystał z prawa do przesiedlenia na tzw. Ziemie Odzyskane. Zatrudnił się w firmie budowlanej, gdzie był odpowiedzialny za sprzęt roboczy. W połowie lat 50., po śmierci ojca, nie otrzymał zezwolenia na stały wyjazd do Polski, dokąd udała się reszta jego rodziny – i pozostał w ZSRR. Ukończył Politechnikę Lwowską. Jan Farbownik spisuje wspomnienia i gromadzi kronikarskie zapiski dotyczące historii Samborszczyzny. Mieszka w Samborze.