Janina Hołomsza
  Ur. w 1939 roku we wsi Wyszawa jako córka Polki i Ukraińca. Miała młodszego brata i siostrę. W 1945 roku cała rodzina ze strony matki repatriowała się do Polski. Rodzice Janiny Hołomszy zostali, mając jednak nadzieję, że później dołączą do rodziny. W 1956 roku zmarł jej ojciec. W 1959 roku wyszła za mąż za Ukraińca i dwa lata później przeprowadziła się z nim do Stryja. W 1963 roku jej matka i rodzeństwo repatriowali się do Polski, a Janina Hołomsza pozostała z mężem na Ukrainie, również licząc na późniejszy wyjazd. Przez całe życie pracowała w gazowni. Mieszka w Stryju.