Bohdan Hrywniak
Ur. we wsi Podosilne w rejonie przemyślańskim w województwie lwowskim. Jego ojciec pracował w spółdzielni jako sprzedawca. Brał udział w wojnie z bolszewikami w armii Petlury i został internowany na terenie Polski po przekroczeniu z oddziałami Zbruczu. Po wojnie pracował przy budowie domów. Matka Bohdana Hrywniaka zajmowała się domem. Brat walczył w UPA. Ojciec, sekretarz silrady (sielsowietu), został aresztowany 13 sierpnia 1950. 29 sierpnia 1950 matka z dziećmi została zabrana do Lwowa, gdzie w punkcie przesiedleńczym przy więzieniu na Zamarstynowie spędzili cztery miesiące. Ojciec bez procesu dostał 10 lat na Syberii. 26 grudnia 1950 rodzina wraz z Ukraińcami z Galicji ruszyła na Syberię transportem, który 14 stycznia 1951 dotarł do obwodu tomskiego. Rodzinę osiedlono w Zoriance, w jednym pomieszczeniu w baraku dla trzech rodzin przy fabryce. Ojciec za „agitację przeciwko systemowi” trafił do łagru w obwodzie irkuckim. Przebywał tam do 1956 roku. Po wyjściu z łagru został wpisany na listę przesiedleńców. Rodzina została zwolniona wiosną 1960. Bohdan Hrywniak skończył instytut budowlany jako inżynier.  Mieszka w Tomsku.