Stiepanina Kosobuckaja
Ur. w 1919 roku we wsi Biełastok w obwodzie tomskim w rodzinie Białorusina i Polki, którzy przybyli tam wraz z rodzinami „za ziemią”. Po śmierci matki w 1924 roku zamieszkała u ciotki, gdzie pomagała wychowywać jej dzieci. W czasie kolektywizacji rodzina została przesiedlona do wsi Kriwaszejno, gdzie Stiepanina Kosbuckaja podjęła pracę w kołchozie. Wyszła za mąż za Polaka, jednak w 1937 roku jej męża, ojca i dwóch dziadków aresztowano. Po II wojnie wyszła ponownie za mąż. Przez całe życie uważała się za Polkę, narodowość polską ma zapisaną w paszporcie.