Aleksander Kozłowski
Ur. 1 października 1931 w Prużanach. W 1938 roku rozpoczął naukę w szkole powszechnej, gdzie ukończył pierwszą klasę. W czasie okupacji niemieckiej uczęszczał do szkoły litewskiej. Po jej ukończeniu podjął naukę w gimnazjum w Wilnie, a po dwóch latach wstąpił do szkoły średniej. W dziesiątej klasie został powołany do wojska, gdzie służył przez cztery lata i gdzie ukończył szkołę średnią. Po odbyciu służby wrócił do domu i w 1956 roku rozpoczął studia na wydziale matematyki Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilejce. W latach 1960–65 pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki w Bezdanach. Następnie przeniósł się do szkoły średniej w Podgrodziu, gdzie przez 32 lata pełnił funkcję dyrektora. Mieszka w Bezdanach.