Galina Kurilionok
Ur. w 1930 roku we wsi w obwodzie tomskim jako córka Ukraińca i Polki. Skończyła siedem klas szkoły powszechnej, następnie pracowała wraz z całą rodziną w kołchozie. Po II wojnie światowej wyszła za mąż i pojechała do Tomska, gdzie wychowała syna. Później przeniosła się do mniejszej miejscowości, gdzie przez 20 lat pracowała jako kucharka w garnizonie. Obecnie jest na emeryturze. Mieszka w Swietłyj koło Tomska.