Józef Kwiatkowski
Ur. 25 marca 1939. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę na wydziale historycznym Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilejce. Po dwóch latach otrzymał dyplom uprawniający do pracy nauczyciela w klasach V–VII szkoły podstawowej. Następnie przez trzy lata studiował w Instytucie Pedagogicznym w Leningradzie, gdzie otrzymał uprawnienia do pracy w szkołach średnich. W wieku 21 lat został kierownikiem wydziału kultury i sportu w rejonie Nowej Wilejki, a dwa lata później w samorządzie rejonu wileńskiego. W latach 1964–67 pracował w Niemenczynie jako nauczyciel historii w szkole średniej. W latach 80. pracował jako starszy specjalista w Ministerstwie Oświaty i Nauki. Przez dwa lata kierował też wydziałem oświaty w rejonie wileńskim. W 1993 roku został prezesem polskiej „Macierzy Szkolnej”. Funkcję tę pełni do dziś. Mieszka w Wilnie.