Stefania Łapuzo
Ur. w 1918 roku w Słobódce w obwodzie witebskim. Uczyła się w polskiej szkole w Słobódce, gdzie skończyła dwie klasy. Trzecią klasę skończyła w Brasławiu. Potem rozpoczęła pracę „na służbie”. W 1934 roku wyszła za mąż i zamieszkała w Brasławiu. W 1941 roku mąż został zmobilizowany i nie wrócił z wojny. Stefania Łapuzo mieszka w Brasławiu.