Teresa Maśnik
Ur. w 1926 roku w Radłowicach koło Sambora jako córka Ukraińca i Polki. Miała trzech starszych braci i siostrę. Przed II wojną światową ukończyła siedem klas szkoły podstawowej. W rodzinnej miejscowości przeżyła cały okres okupacji. Od 1947 roku pracowała w kołchozie. Cztery lata później wyszła za mąż. Mieszka w Radłowicach do dziś.