Józef Milczek
Ur. 16 maja 1926 w Strużańcu, gdzie rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Później przeniósł się wraz z rodzicami do Suczawy. W 1940 roku ukończył siódmą klasę i ponownie przeprowadził się do okupowanego wówczas Strużańca. Po roku powrócił do Suczawy, gdzie mieszkał do końca okupacji. W 1946 roku został powołany do wojska. Służył przez dziewięć tygodni – z uwagi na przygotowany już wyjazd repatriacyjny do Polski. Po decyzji pozostania w Rumunii pracował m.in. jako starszy mechanik w fabryce obuwia. W 1950 roku rozpoczął studia. Obecnie jest na emeryturze, aktywnie działa wśród społeczności polskiej w Suczawie, gdzie mieszka do dziś.