Helena Modrycka
 Ur. w 1925 roku w Drohobyczu w rodzinie polsko-niemieckiej. Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Armii Czerwonej została wysiedlona wraz z rodziną. Mieszkała w Krotoszynie, następnie w Czechach, gdzie pracowała w niemieckiej fabryce zbrojeniowej. Po przejściu frontu znalazła się w amerykańskiej, a następnie sowieckiej strefie okupacyjnej, skąd – rozdzielona z rodziną – uciekła z transportu do ZSRR i przedostała się do Drohobycza. Pracowała w zakładzie krawieckim w Drohobyczu i Stanisławowie, następnie skończyła naukę w Instytucie Niemieckim i wykładała język niemiecki w szkole w Medenicach. Jest prezesem Związku Niemieckiego w Drohobyczu.