Helena Niewiadomska
Ur. 20 września 1924 w rodzinie rolniczej. Miała trzech starszych braci. Gdy wybuchła II wojna światowa, była w siódmej klasie szkoły powszechnej, która została zamknięta przez Niemców. Naukę kontynuowała po ponownym wkroczeniu Sowietów – w dziesięcioletniej szkole z wykładowym językiem ukraińskim. Po wojnie ziemię, która należała do jej rodziny, zabrano do kołchozu. Helena Niewiadomska wyszła za mąż za inżyniera budowlanego. Nie pracowała zawodowo, ponieważ jako córka kułaka miała trudności z zatrudnieniem.