Anna Podskoczaja
Ur. w 1937 roku w miejscowości Dumaryśki w powiecie brasławskim. Tam spędziła okres wojny i okupacji, głównie z matką, ponieważ ojciec ukrywał się, by uniknąć służby wojskowej. W czasie okupacji niemieckiej uniknęła głodu dzięki pomocy kucharza z niemieckiej kuchni polowej w Dumaryśkach. Część rodziny została wywieziona na Sybir, część po wojnie przesiedlono w okolice Wrocławia. Jej rodzice nie zdecydowali się jednak na przyjazd do Polski i osiedlili się po północnej stronie Dźwiny – w Krasławiu. Anna Podskoczaja w 1948 roku rozpoczęła naukę w polskiej szkole, która wkrótce została zamknięta. W 1956 roku ukończyła więc szkołę rosyjską. Od 1957 roku pracowała jako księgowa w Krasławiu, potem krótko jako przedszkolanka. Wyszła za mąż za Polaka. Kilkakrotnie przyjeżdżała do Polski. Jest na emeryturze, zajmuje się sadownictwem i uprawą ogródka. Mieszka w Krasławiu.