Ludwika Razmus
Ur. w polskiej rodzinie mieszkającej w Strzałkowicach. Miała dwóch braci i siostrę. Okres okupacji spędziła w rodzinnej miejscowości. Na skutek decyzji ojca jej rodzina nie zdecydowała się po wojnie na przesiedlenie do Polski. Od 1949 roku Ludwika Razmus pracowała w kołchozie. W 1958 roku wyszła za mąż. Mieszka w Strzałkowicach do dziś.