Kazimierz Rudzit
Ur. w 1932 roku w Krasławiu jako syn Jadwigi z domu Lugińskiej i Kazimierza Rudzita. Rodzice zajmowali się małym gospodarstwem, wychowywali dwóch synów. Kazimierz Rudzit ukończył siedem klas polskiej szkoły, aż do jej zamknięcia w czasie II wojny. Okres okupacji niemieckiej rodzina przeżyła w Krasławiu. Ojciec pracował jako tłumacz dla Niemców, matka przechowywała broń w ramach konspiracji AK. Pod koniec wojny ojciec został wzięty do Armii Czerwonej i zginął na froncie niedaleko granicy litewsko-łotewskiej. Tuż po wojnie matkę aresztowali Sowieci i osadzili w więzieniu w Dyneburgu, a później wywieźli na Syberię (zmarła z wycieńczenia prawdopodobnie już w czasie transportu). Kazimierz Rudzit musiał zająć się młodszym bratem oraz gospodarstwem. Kiedy gospodarstwo włączono do kołchozu, Kazimierz Rudzit został wzięty do wojska w rejon Moskwy, gdzie odsłużył trzy lata. W 1956 roku pracował w kopalni pod Moskwą. W tym samym roku ożenił się z Rosjanką. W 1957 roku wrócił do Krasławia, ale postanowił przenieść się na stałe do Dyneburga. Podjął tam pracę w fabryce spirytusu, w której pracował przez 30 lat. W końcu lat 80. przeszedł na emeryturę. W latach 90. odbył kilka rowerowych wypraw do rodziny w Polsce. Mieszka w Dyneburgu.