Czesław Sakson
Ur. 17kwietnia 1934 w Butrymance. Kiedy był w szkole średniej, został powołany do wojska i odbył służbę w Armii Czerwonej. Po powrocie ukończył szkołę średnią i rozpoczął dwuletnie studia w Instytucie Nauczycielskim. Następnie kształcił się zaocznie w Instytucie Pedagogicznym i jednocześnie rozpoczął pracę jako nauczyciel. Był zastępcą dyrektora szkoły w Ejszyszkach. W 1974 roku wstąpił do partii komunistycznej, której członkiem był do 1990 roku. Jest na emeryturze. Mieszka w Wilnie.