Wanda Semenowa
Ur. w 1929 roku w Przybrodziu na Brasławszczyźnie. Jej ojciec, Stanisław Jakubiak, był katolikiem, matka – Tatiana z domu Maślakowa – starowierką. Ojciec miał zakład fryzjerski w Słobódce oraz 16-hektarowe gospodarstwo we wsi Podziały, które otrzymał jako były wojskowy. Wanda Semenowa miała dwóch braci i siostrę. Przed II wojną światową skończyła jedną klasę w polskiej szkole w Słobódce. W 1939 roku ojciec zaczął się ukrywać, a matka z dziećmi została wywieziona na Syberię, w okolice Tobolska. Bracia zostali zmobilizowani do wojska – starszy zginął. W 1946 roku Wanda Semenowa razem z matką i siostrą przyjechały z zesłania do Dyneburga, gdzie Wanda Semenowa wyszła za mąż. Kilkakrotnie była w Polsce. Jest na emeryturze. Mieszka w Dyneburgu.