Fot. Dominik Czapigo
Oktawia Pietuchowska
Ur. 19 sierpnia 1933 r. we wsi Wołkowycze pod Nowogródkiem. Rodzice mieli 22 ha gospodarstwo. Ojciec w 1939 r. został zmobilizowany, po wojnie pozostał w Polsce. Do Polski wyjechało też rodzeństwo taty. Oktawia Pietuchowska okupację spędziła w Wołkowyczach, żyjąc z mamą, bratem i dziadkami. Po wojnie, gdy odebrano rodzinie ziemię i włączono ją do kołchozu, przeniosła się do Nowogródka, gdzie skończyła szkołę podstawową a później średnią szkołę medyczną. Mówić, czytać i pisać po polsku nauczyła się w domu. Trzydzieści siedem lat pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Nowogródku, na oddziale zakaźnym. Za uczęśszczanie do koscioła straszono ją zwolnieniem z pracy. Dwa razy odwiedziła ojca w Polsce, pierwszy raz w 1962 r. Po śmierci pierwszego męża, wyszła za mąż po raz drugi. Mieszka w Nowogródku.