Olimpia Sobolewska
Ur. 5 grudnia 1924 r. w Plisie, 50 km od Nowogródka. Skończyła trzy klasy polskiej szkoły, do szkoły rosyjskiej nie chciała chodzić. W czasie wojny przeniosła się do Litówki. Pomagała w gospodarstwie ciotce, której syn został zabrany do Armii Czerwonej. W Litówce Olimpia Sobolewska wyszła za mąż i tam przyszła na świat czwórka jej dzieci. Dziś mieszka z mężem w Nowogródku. Kilkakrotnie jeździła do Polski, w odwiedziny do rodzeństwa. Siostry Olimpii Sobolewskiej mieszkają w Szczecinie i Koszalinie, brat w Zielonej Górze.