Ludwika Giedejko
Ur. w 1920 r. na wsi w powiecie kowieńskim. Mając dwa lata została oddana na wychowanie matce chrzestnej, która przepisała na nią swoje gospodarstwo. Jej czworo rodzeństwa zostało przy rodzicach. Skończyła szkołę rolniczą, w 1940 r. wyszła za mąż. W czasie wojny rodzina Ludwiki Giedejko ukrywała Żydów, za co została odznaczona Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 1947 roku, unikając wywózki na Syberię, Ludwika Giedejko wyjechała wraz z mężem do Kowna, gdzie  mieszka do dziś. Ma córkę i wnuczkę. Kilkakrotnie odwiedziła Polskę.