Aleksy Gutkiewicz
Ur. 15 marca 1917 roku w Tomsku, dokąd – w związku z trwającymi działaniami wojennymi – ewakuowana została jego rodzina. Po zakończeniu wojny wraz z bliskimi powrócił do Białegostoku i mieszkał tam przez lata dzieciństwa i nauki. Otrzymał staranne wykształcenie muzyczne. Przed wybuchem II wojny światowej podjął studia duchowne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po wkroczeniu Sowietów został wcielony do Armii Czerwonej, w której przebywał do czerwca 1941 roku. Podczas okupacji niemieckiej wyjechał dobrowolnie na teren Rzeszy, gdzie pracował jako elektryk. Po powtórnym wkroczeniu wojsk sowieckich został deportowany do łagrów na terenie ZSRR. Otrzymał wyrok 10 lat ITŁ, który odbywał m.in. w obozie w Peczorze. W łagrach dostał się do grupy artystycznej, w której grał na skrzypcach i występował przed więźniami różnych obozów, był również pomocnikiem obozowego lekarza. Jeszcze w Gułagu poznał swoją przyszłą żonę, która prowadziła aptekę. Po zwolnieniu ożenił się i pozostał w ZSRR. Obecnie mieszka wraz z żoną w Tomsku.