Fot. Dominik Czapigo
Krystyna Angielska
Ur. 10 stycznia 1934 r. we Lwowie. Ojciec był sędzią. W czasie okupacji sowieckiej matka wraz z częścią rodziny została wywieziona do Rosji, do 1948 r. przebywała w łagrach za Uralem. Dziećmi opiekował się ojciec. Czekając na powrót matki rodzina nie wyjechała po wojnie, a podczas drugiej repatriacji nie dostała zgody na wyjazd. W czasie okupacji niemieckiej Krystyna Angielska rozpoczęła naukę w niemieckiej szkole podstawowej, potem skończyła szkołę polską. Studiowała na Politechnice, początkowo chemię, później architekturę, którą ukończyła w 1957 r. Pracowała w biurze projektów we Lwowie. Wydała tomiki poezji, tłumaczenia literatury ukraińskiej na język polski. Działa w Towarzystwie Polskim.