Łucja Sorokina
Ur. 10 stycznia 1932 w Ozierwacach, w powiecie brasławskim. Ojciec, Kazimierz Dudkiewicz, miał 3 ha gospodarstwo. W 1939 roku został zmobilizowany. Łucja Sorokina uczęszczała do polskiej szkoły  -  po wkroczeniu Sowietów szkoła została zamknięta. Pod koniec wojny zmarła matka Łucji Sorokiny, po zakończeniu wojny ojciec ponownie się ożenił. Łucja Sorokina skończyła 7 klas szkoły rosyjskiej i rozpoczęła pracę w sowchozie jako buchalterka. Wyszła za mąż. W 1968 roku wraz z rodziną  przeprowadziła się do Brasławia. Pracowała w sklepie.