Monika Szłabun
Ur. 29 stycznia 1920 w Kałaniszkach na Łotwie, w majątku arendowanym przez jej ojca, Michała Kużela. Michał Kużel pochodził z drobnej szlachty z Zarasai (obecnie Litwa). Matka Moniki Szłabun (z domu Kukianówna) pochodziła ze wsi Kranosielce pod Brasławiem. Po śmierci ojca, w 1924 roku, Monika Szłabun razem z matką i siostrą przeprowadziła się do Kranosielc. Żyły w biedzie. Monika Szłabun została oddana na wychowanie do ciotki do Słobódki. Skończyła 3 klasy polskiej szkoły w Brasławiu. Przed wojną przez 3 kolejne lata wyjeżdżała na Łotwę do pracy sezonowej. Okupację spędziła w Krasnosielcach. W 1943 roku wyszła za mąż za Polaka i urodziła syna. Gdy syn miał 3 tygodnie partyzanci zabili męża Moniki Szłabun. W roku 1949 Monika Szłabun ponownie wyszła za mąż, tym razem za Ukraińca. Po wojnie pracowała w sanatorium przeciwgruźliczym w Brasławiu, jako salowa. Mieszka w Brasławiu.