Polacy na Wschodzie Polacy na Wschodzie
 
Stosunki polsko-ukraińskie
 • Zofia Czupachina - Weber  
 • Zofia Czupachina - Weber  
 • Zofia Czupachina - Weber  
 • Anna Hryńczuk  
 • Bronisława Iwanicka  
 • Bronisława Iwanicka  
 • Stanisława Jarema  
 • Aleksandra Popławska  
 • Władysława Ridosz  
 • Jadwiga Waszczuk  
 • Urszula Zając  
 • Irena i Jadwiga Zappe  
 • Irena i Jadwiga Zappe  
 • Alojzy Zelep