Polska mniejszość poza granicami II RP
 • Stanisława Girdo  
 • Jerzy Hryniewicz  
 • Anna Hryńczuk  
 • Leopold Kałakajło  
 • Leopold Kałakajło  
 • Katarzyna Kisielewska-Zielińska  
 • Jan Kłygul  
 • Waleria Korolowa  
 • Sabina Lielaus  
 • Sabina Lielaus  
 • Piotr Łastowski  
 • Leonard Miłaszewicz  
 • Leonard Miłaszewicz  
 • Leonard Miłaszewicz  
 • Helena Plitkin  
 • Anatolij Smotrykowski  
 • Łucja Turowicz  
 • Halina Wiśniewska  
 • Halina Wiśniewska