Stosunki polsko - białoruskie
[Kustownica, lata 30.–40.] Cała wieś była polska, cała wieś! Tutaj była tak: Kustownica, Pienki, Goryczówka. We wszystkich tych wioskach mieszkali Polacy. A znowu Matrunki już były ruskie. U nas tak nazywali tych Rosjanów: chłop. A oni nas różnie mówili, na przykład: polska morda. Nas było mniej. Nie spotykaliśmy się z chłopami, nie rozmawialiśmy z nimi. Do wojny jeszcze polskie z ruskimi nie żenili się i za mąż nie wychodzili. W czasie wojny zaczęli... A po wojnie to już poszło!
Regina Antonowicz